بدنه و تشتک (basin)

برج خنک کننده - برج خنک کننده مدار بسته

بدنه و تشتک (basin)


قطعات بدنه و تشک به طور کامل از جنس فایبر گلاس تقویت شده و دارای استحکام بالا می باشد. ما در شرکت پیام سرما، مرکز ساخت برج های خنک کننده از قطعاتی جداشونده استفاده میکنیم که کار تعمیر و سرویس را بسیار راحت میکند.

اتصالات فرعی از مواد غیر فلزی مانند F.R.P ، A.B.S ، P.V.C یا فولاد ضد زنگ و آلومینیوم می باشد.

قطعات بدنه و تشک به طور کامل از جنس فایبر گلاس تقویت شده و دارای استحکام بالا می باشد. ما در شرکت پیام سرما، مرکز ساخت برج های خنک کننده از قطعاتی جداشونده استفاده میکنیم که کار تعمیر و سرویس را بسیار راحت میکند.

اتصالات فرعی از مواد غیر فلزی مانند F.R.P ، A.B.S ، P.V.C یا فولاد ضد زنگ و آلومینیوم می باشد.

قطعات بدنه و تشک به طور کامل از جنس فایبر گلاس تقویت شده و دارای استحکام بالا می باشد. ما در شرکت پیام سرما، مرکز ساخت برج های خنک کننده از قطعاتی جداشونده استفاده میکنیم که کار تعمیر و سرویس را بسیار راحت میکند.

اتصالات فرعی از مواد غیر فلزی مانند F.R.P ، A.B.S ، P.V.C یا فولاد ضد زنگ و آلومینیوم می باشد.

قطعات بدنه و تشک به طور کامل از جنس فایبر گلاس تقویت شده و دارای استحکام بالا می باشد. ما در شرکت پیام سرما، مرکز ساخت برج های خنک کننده از قطعاتی جداشونده استفاده میکنیم که کار تعمیر و سرویس را بسیار راحت میکند.

اتصالات فرعی از مواد غیر فلزی مانند F.R.P ، A.B.S ، P.V.C یا فولاد ضد زنگ و آلومینیوم می باشد.

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید