نگهدارنده ها (supporters)

برج خنک کننده - برج خنک کننده مدار بسته

نگهدارنده ها (supporters)


ساپورتر (موتور سیستم کاهش سرعت ، پکینگ) تمام فریم ها، پایه ها و قطعات داخلی به صورت فلزی با پوشش گالوانیزه می باشند.

تمامی این قطعات که ما در مرکز تولید برج خنک کننده در مشهد ، استفاده میکنیم به راحتی در برابر بادهایی تا 160 متر بر ساعت و فشار 1500 پاسکال مقاومت می کنند.

ساپورتر (موتور سیستم کاهش سرعت ، پکینگ) تمام فریم ها، پایه ها و قطعات داخلی به صورت فلزی با پوشش گالوانیزه می باشند.

تمامی این قطعات که ما در مرکز تولید برج خنک کننده در مشهد ، استفاده میکنیم به راحتی در برابر بادهایی تا 160 متر بر ساعت و فشار 1500 پاسکال مقاومت می کنند.

ساپورتر (موتور سیستم کاهش سرعت ، پکینگ) تمام فریم ها، پایه ها و قطعات داخلی به صورت فلزی با پوشش گالوانیزه می باشند.

تمامی این قطعات که ما در مرکز تولید برج خنک کننده در مشهد ، استفاده میکنیم به راحتی در برابر بادهایی تا 160 متر بر ساعت و فشار 1500 پاسکال مقاومت می کنند.

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید