لیست پروژه های برج خنک کننده

برج خنک کننده - آموزش بالانس پروانه برج خنک کننده

آموزش بالانس پروانه برج خنک کننده

یکی از مهمترین قسمت های برج خنک کننده پروانه ی ایرفولد است. این پروانه باعث به وجود آمدن یک جریان نسبتا قوی هوا میشود. جریان هوای به وجود آمده از پایین برج خننک کننده وارد شده و پس از گذشتن از پکینگ ه...

روز

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید