لیست پروژه های برج خنک کننده

برج خنک کننده - آموزش بالانس پروانه برج خنک کننده

آموزش بالانس پروانه برج خنک کننده

یکی از مهمترین قسمت های برج خنک کننده پروانه ی ایرفولد است. این پروانه باعث به وجود آمدن یک جریان نسبتا قوی هوا میشود. جریان هوای به وجود آمده از پایین برج خننک کننده وارد شده و پس از گذشتن از پکینگ ه...

روز
برج خنک کننده - از چه پکینگی در برج خنک کننده خود استفاده کنیم؟

از چه پکینگی در برج خنک کننده خود استفاده کنیم؟

پکینگ از مهم ترین و بنیادی ترین قطعات برج خنک کننده است. قبل از این که بررسی انواع آن ها بپردازیم بهتر است به صورت خلاصه با عملکرد برج خنک کننده آشنا شویم. برج خنک کننده برای خنک کردن یک محیط، مثل خان...

روز

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید