لیست پروژه های برج خنک کننده

برج خنک کننده - برج خنک کننده فایبرگلاس مدور 200 تن تبرید

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور 200 تن تبرید

برج های خنک کننده فایبرگلاس صنایع برودتی پیام سرما جهت خنک کردن آب در سیستم های تهویه مطبوع و یا فرآیندهای گرمازای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت بطری شکل و مکعبی از نوع مکنده (Induced)...

99 روز
برج خنک کننده - برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 50 تن

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 50 تن

در برجهای خنک کننده مدار بسته، آب مربوطه به فرآیند در یک مسیر بسته از داخل کویل های تعبیه شده در برج خنک کننده عبور می کند که این کویلها در ردیف های متوالی و بنا به طراحی، درون برج قرار گرفته اند هم...

164 روز
برج خنک کننده - برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 100 تن تبرید

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 100 تن تبرید

در برجهای خنک کننده مدار بسته، آب مربوطه به فرآیند در یک مسیر بسته از داخل کویل های تعبیه شده در برج خنک کننده عبور می کند که این کویلها در ردیف های متوالی و بنا به طراحی، درون برج قرار گرفته اند هم...

77 روز
برج خنک کننده - برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 150 تن تبرید

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی 150 تن تبرید

در برجهای خنک کننده مدار بسته، آب مربوطه به فرآیند در یک مسیر بسته از داخل کویل های تعبیه شده در برج خنک کننده عبور می کند که این کویلها در ردیف های متوالی و بنا به طراحی، درون برج قرار گرفته اند هم...

88 روز
برج خنک کننده - برج خنک کننده فایبرگلاس مدور 50 تن تبرید

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور 50 تن تبرید

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور 50 تن تبرید در برجهای خنک کننده مدار بسته، آب مربوطه به فرآیند در یک مسیر بسته از داخل کویل های تعبیه شده در برج خنک کننده عبور می کند که این کویلها در ردیف های متوال...

29 روز

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید