محاسبات در طراحی برج خنک کننده (قسمت اول)

یکی از مهمترین مسائلی که در انتخاب یک برج خنک کننده خوب به مشتریان کمک می کند. بحث محاسبات مربوط به برج خنک کننده است. مشتریان با استفاده از این محاسبات است که می توانند به بهترین برج خنک کننده متناسب با نیاز خود دست یابند.

علاوه بر مشتریان، مهندسین طراح برج های خنک کننده هم با استفاده از این محاسبات است که روز به روز به کیفیت و بازده خنک کنندگی برج های خنک کننده می افزایند. بیایید بعضی از مهمترین این محاسبات را بررسی کنیم.

آپروچ یا دمای تقرب برج خنک کننده

از اولین پارامترهایی که در بیشتر محاسبات مربوط به برج خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد، آپروچ (Approach) برج خنک کننده است. برای محاسبه این مقدار، باید دمای آب سردی که از برج خنک کننده خارج می شوند را اندازه بگیرید. سپس باید دمای – حباب مرطوب- (wet bulb temperature) محیط را هم اندازه بگیرید. بعد از آن با تفریق این مقدار از هم می توانید به آپروچ برج خنک کننده دست یابید. آب سرد خروجی از برج خنک کننده که مشخص است. ولی منظور از دمای – حباب مرطوب- چیست؟ حتما تا به حال یک دما سنج را از نزدیک دیده اید. دماسنج در محیط، دمای خاصی را نشان میدهد که دمای محیط نام دارد. حال اگر حباب انتهایی دماسنج را مرطوب کنیم و آن را در برابر جریان هوا قرار دهیم، مثلا به آن فوت کنیم، مشاهده می کنید که دمای نشان داده شده در دماسنج کمی پایین تر می آید. این دمای پایین تر دمای حباب مرطوب نام دارد.

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید