برج خنک کننده جریان متقاطع

برج خنک کننده جریان متقاطع به برج خنک کننده ای می گویند که در آن مسیر جریان آب و هوا به صورت متقاطع باشد. در این نوع برج خنک کننده آب از بالا به سمت پایین می ریزد و هوا نیز همزمان از کنار دستگاه به صورت افقی وارد می شود. آب و هوا در مسیر متقاطع با یکدیگر تماس پیدا کرده و تبادل گرما و انرژی صورت می پذیرد برج خنک کننده جریان متقاطع . در انواع مختلف فایبر گلاس - فلزی و بتنی ساخته می شود. معمولا پروانه در قسمت مرکزی قرار دارد و هوا از کناره ها کشیده و به سمت بالا هدایت می شود.

مزایای برج خنک کننده جریان متقاطع

این نوع برج خنک کننده دارای ارتفاع ریزش آب زیادی می باشد بنابراین آب به راحتی فرصت پیدا کرده تاباهوا تماس پیدا کرده تبخیر شود و خنک کاری بیشتری صورت پذیرد. به دلیل مسیر متقاطع جریان هوا و آب امکان پرتاب قطرات آب از برج خنک کننده بسیار اندک است. نحوه ریزش آب در این برج های خنک کننده به کمک گرانش انجام می شود بنابراین سیر توزیع آب ساده تر و دارای عمر يشتری است. به دلیل مرور هوا از دو طرف برج خنک کننده جریان متقاطع و بسته بودن دو طرف دیگر ، می توان سلولهای برج خنک کننده را به صورت مدولار در حالی که فضای کمی اشغال می کند در کنار هم و به صورت سری قرار داد و در دو طرف بسته دستگاه امکان تعبیه درب ورود وجود دارد بنابراین ورود اپراتور و تعمیرات برج خنک کننده به درون دستگاه به راحتی امکان پذیر است.

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید