تماس با برج خنک کننده

تماس با ما

شرکت پیام سرما فعالیت خود را در زمینه برج خنک کننده مشهد بر کیفیت بنا نموده و اعتقاد گروه این است که تامین نیاز و رضایت خریدار و مصرف کننده اصل انکار ناپذیر توسعه پایدار است.

آدرس

جاده آسیایی مشهد قوچان- نرسیده به سه راه فردوسی – روبهرو چاهشک – پیام سرما

شماره تماس

05136515890
09155056127

ایمیل

info@payamsarma.ir

برای اطلاع بیشتر از برج خنک کننده پیام سرما با ما در تماس باشید