مطالب توسط payamsarma

محاسبات در طراحی برج خنک کننده (قسمت اول)

یکی از مهمترین مسائلی که در انتخاب یک برج خنک کننده خوب به مشتریان کمک می کند. بحث محاسبات مربوط به برج خنک کننده است. مشتریان با استفاده از این محاسبات است که می توانند به بهترین برج خنک کننده متناسب با نیاز خود دست یابند. علاوه بر مشتریان، مهندسین طراح برج های خنک کننده […]

از چه پکینگی در برج خنک کننده خود استفاده کنیم؟

پکینگ از مهم ترین و بنیادی ترین قطعات برج خنک کننده است. قبل از این که بررسی انواع آن ها بپردازیم بهتر است به صورت خلاصه با عملکرد برج خنک کننده آشنا شویم. برج خنک کننده برای خنک کردن یک محیط، مثل خانه، هتل یا شرکت ها و اداره جات استفاده می شوند. علاوه بر […]

آموزش بالانس پروانه برج خنک کننده

یکی از مهمترین قسمت های برج خنک کننده پروانه ی ایرفولد است. این پروانه باعث به وجود آمدن یک جریان نسبتا قوی هوا میشود. جریان هوای به وجود آمده از پایین برج خننک کننده وارد شده و پس از گذشتن از پکینگ ها، گرمای آن ها به خود جدب کرده و از بالای برج خنک […]